Giải thưởng - Giấy chứng nhận

  • Chứng chỉ 2
  • Giấy công bố lưu hành Elite White
  • Giấy công bố lưu hành Elite White

Liên hệ

LIEN-HE-ELITE-WHITE

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN - SKY KANG CO., LTD

Địa chỉ: 256/3 Phan Huy Ích, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Điện thoại:  0868.929.806 - 0868.929.906  

Email: elitewhitevn@gmail.com  |  Facebookfacebook.com/myphamEliteWhite


MANAGING UNITS - SKY KANG CO., LTD

Address: 256/3 Phan Huy Ich Street, Ward 12, Go Vap District, Ho Chi Minh City, Vietnam

Phone: +84 868.929.806  -  +84 868.929.906  

Email: elitewhitevn@gmail.com | Facebook: facebook.com/myphamEliteWhite